1
Nghe lời bạn giới thiệu, nữ sinh viên 19 tuổi đến một chung cư ở Quận four () để được tiêm fiiler nâng mũi. Quá trình để thực hiện một mũi tiêm filler dù lớn hay nhỏ và bất kỳ vị trí nào cũng sẽ phải trải qua đủ các bước này để đảm bảo thành công hiệu quả. Filler thường được gọi là chất làm đầy, một hợp chất được cấu tạo từ axit hyaluronic giống như một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể con ng